Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Utredningsarbeten

Utredningsarbeten (MKB och riskbedömningar)

Toxicon erbjuder olika typer av kvalificerade utredningsarbeten i form av riskbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi tar även fram förslag på recipientkontrollprogram och genomför litteraturstudier/sammanställningar inom områdena toxikologi, ekotoxikologi och marinekologi.

Utredningsarbete

  • Riskbedömning av enskilda ämnen och produkter med avseende på både miljö och hälsa
  • Riskbedömning av utsläpp från industrier, deponier och avloppsreningsverk
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Framtagande/design av recipientkontrollprogram för industrier och myndigheter
  • Litteraturstudier/sammanställningar inom områdena toxikologi, ekotoxikologi och marinekologi

Kontakt

Miljöriskbedömning av enskilda ämnen och produkter samt industriutsläpp

Anders Sjölin, ansvarig för miljögiftsundersökningar
Telefon: 0418-560 97
anders.sjolin@toxicon.com

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Per Olsson, specialist
Telefon: 0418-560 92
per.olsson@toxicon.com

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Fredrik Lundgren, ansvarig för marinekologiska undersökningar
Telefon: 0418-560 98
fredrik.lundgren@toxicon.com

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB