Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Bottenvegetation

Bottenvegetation

Ålgräs, nate, nating och särv är kärlväxter med rotsystem och blommor precis som landväxter (makrofyter). Makroalger är alger som är synliga för blotta ögat och här ingår bl a fleråriga tångarter och ettåriga fintrådiga alger. Arterna bildar mycket viktiga livsutrymmen längs stora delar av våra kustvatten.

Provtagningar och bedömningar av makrofyter och makroalger görs genom dykning eller snorkling beroende på vattendjupet. I regel tas prover på makrofyter inom rutor (25x25 cm). Bedömningar av täckningsgrad av alla makroalgsarter görs inom rutor (vanligen 5x5 m) på olika djupnivåer, eller med så kallad linjetaxering. Vid linjetaxering bedöms täckningsgraden kontinuerligt för samtliga observerade algarter. Prover tas vid behov för att säkerställa artbestämningen från dykningen. Täckningsgraden bestäms antingen på fasta punkter eller längs transekter. För karteringar och dokumentation har vi UV-videokamera och UV-kamera.

Alla provtagningar och artbestämningar görs inom Toxicon, av erfaren och kunnig personal och följer nationella eller regionala riktlinjer.

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB