Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Marinekologiska undersökningar

Marinekologiska undersökningar

Toxicon, med över 20 års erfarenhet, erbjuder ett brett utbud av marina undersökningar. Vi arbetar med kustkontroll- och övervakningsprogram, utför inventerings- och karteringsarbeten samt miljöundersökningar i samband med anläggningsarbeten i havsmiljö.

Kvalitetssäkring

Marina projekt utförs enligt OECD´s riktlinjer för kvalitetssäkring av data och arbetsrutiner. Enhetens personal har medverkat i flertalet nationella interkalibreringar med godkända resultat. Toxicon har två dykande marinekologer (Per Olsson och Fredrik Lundgren) som innehar yrkesdykarutbilding (S30).

Fältresurser

Toxicon förfogar över två provtagningsbåtar försedda med portabel differentiell GPS och ekolod. Båtarna används till hydrografiska mätningar samt dykkartering/dykprovtagning av makroalger, ålgräs, bottenfauna, och sediment i grunda kustområden. För öppna havsområden hyrs större provtagningsfartyg in. För karteringar och dokumentation använder vi UV-videokamera och UV-kamera.

Marinekologiska undersökningar

 • Mätningar i den fria vattenmassan
  • Hydrografi
  • Växtplankton
  • Djurplankton
 • Bottenvegetation
  • Makroalger
  • Makrofyter (ålgräs, nate och nating)
 • Bottenfauna
  • Infauna
  • Epifauna

Kontakt

Hydrografi, växtplankton och bottenvegetation
Per Olsson, specialist, Toxicon Environment
Telefon: 0418-560 92
per.olsson@toxicon.com

Djurplankton och bottenfauna
Fredrik Lundgren, ansvarig för marinekologiska undersökningar
Telefon: 0418-560 98
fredrik.lundgren@toxicon.com

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB