Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Ekotoxikologisk testverksamhet

Ekotoxikologisk testverksamhet

Den ekotoxikologiska testverksamheten har fokus på biologiska effekter i vattenmiljö. Tester kan utföras både på sötvattens- och saltvattensorganismer. Samtliga tester utförs i enlighet med nationella eller internationella standarder (OECD Test Guidlines, Svensk Standard, ISO m fl). Inom ramen för den ekotoxikologiska testverksamheten erbjuds också skräddarsydda fiskfysiologiska studier i laboratoriemiljö. 

Kvalitetssäkring

Avdelningen är certifierad enligt GLP (OECD Principles of Good Laboratory Practice) av SWEDAC i enlighet med Directive 2004/9/EC. Toxicon har registreringsnummer 7843.
GLP Statement 2016

Toxicitetstestning

 • Enskilda ämnen och produkter
  • Klassning och märking för REACH
  • Klassning och märkning för off-shore verksamhet (OSPAR)
 • Läkemedel
 • Komplexa vatten
  • Kommunalt och industriellt avloppsvatten (KIU)
  • Lakvatten från deponier
 • Sediment/jord
  • Fastfas
  • Porvatten och extrakt

Kontakt

Enskilda ämnen och produkter
Anders Walstad, ansvarig för den ekotoxikologiska testverksamheten
Telefon: 0418-560 93
anders.walstad@toxicon.com

 

Industriutsläpp, lakvatten, sediment och jord
Anders Sjölin, ansvarig för miljögiftsundersökningar
Telefon: 0418-560 97
anders.sjolin@toxicon.com

 

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB