Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Toxicon Environment Huvudbild

Toxicon Environment

Verksamheten på avdelningen utgörs av specifika uppdrag inom ekotoxikologi/toxikologi och marinekologi men också av områdesöverskridande uppdrag. Vi erbjuder helhetslösningar för kunden där vi utför samtliga steg från planering fram till rapportering av ett projekt.

Avdelningen är uppdelad i följande enheter:

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB