Toxicon AB

Swedish English
Slider Image

Miljö

Toxicon Analytical tillhandahåller tjänster både för forskning och utveckling samt för kontroll av luft, vatten, slam, jord och andra medier. Analyser utförs enligt godkända metoder som ISO, svensk standard, EN, ASTM eller efter kundens egna önskemål. Toxicon Analytical utvecklar och validerar även analysmetoder enligt kundspecifika behov. Vi utför analys både på nationell och på internationell nivå. Bredden på verksamheten i kombination med vår kompetens gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar såväl som lösningar på specifika problem.

Kvalitetssäkring

Toxicons kvalitetssystem uppfyller EU GMP (läkemedelsanalyser) och SO 17025 samt innehar ett GLP-certifikat och är ackrediterade för olja i vatten (IR) av Swedac.
Ackreditering

Analyser

  • Haltbestämning av olja i vatten (IR, GC-FID och GC-MS)
  • Enligt uppdragsavtal
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB