Toxicon AB

Swedish English
Slider Image

Läkemedel

Vi utför analyser på allt från råvara, bulkprodukt, halvfabrikat till färdig produkt. Analyser utförs enligt farmakopémetoder; European Pharmacopeia, United States Pharmacopeia (USP/NF), British Pharmacopeia, Japanese Pharmacopeia eller andra godkända metoder, alternativt efter kundens egna önskemål. Vidare utför vi utveckling av analysmetoder och valideringar.

Kvalitetssäkring

Toxicons kvalitetssystem uppfyller EU GMP och blir kontinuerligt kontrollerat av Läkemedelsverket.
GMP-certifikat

Analyser

  • Läkemedel (halt-, renhets- och identifikationsbestämning)
  • Medicinsk-tekniska produkter (plasttester och restgasbestämning)
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB