Toxicon AB

Swedish English
Slider Image

Toxicon Analytical

Toxicon Analytical tillhandahåller tjänster inom forskning och produktion. Vi sätter kundens behov i fokus och hjälper kunden att hitta lösningar på alla analysbehov. Snabbhet och kostnadseffektivitet ingår som självklara delar i vår verksamhet.

Toxicon Analyticals anställda är fackkunniga och har mångårig erfarenhet inom branschen. Vår instrumentpark har stadigt ökat och vi har byggt upp omfattande erfarenhet av instrument och metoder. Vi kan utföra analyser med följande metodik: GC-FID, GC-MS, HPLC, IR, UV/VIS-spektrofotometri, fluorometri och gelelektrofores.

Vi utför följande typer av analyser:

  • Kontrollanalyser av läkemedel på råvaror och färdig produkt
  • Införselanalyser av läkemedel
  • Migrationsanalyser av medical device
  • Restgasanalyser

 

Kontakt

Gunita Forsbäck
Ansvarig för Toxicon Analytical
Telefon: 0418-497751
gunita.forsback@toxicon.com

 

Kontakta oss före inlämning av prover för att avtala pris och svarstid!

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB