Toxicon AB

Swedish English
Slider Image

Välkommen till Toxicon. Toxicon AB är ett helägt dotterbolag till ALS Scandinavia AB, med verksamhet inom uppdragsanalyser.

Sedan 1:a September 2019 har Toxicons verksamhet delats upp mellan ALS/Toxicon AB och NIRAS Sweden AB. 

Analystjänster av läkemedel och medical device, samt karakteriseringsuppdrag och ekotoxikologiska tester utförs fortsatt av ALS/Toxicon. Konsultverksamheten som utgörs av marinekologiska- och miljögiftsundersökningar inklusive miljökonsekvensbeskrivning och riskbedömningar har övergått till NIRAS Sweden AB. Detta inkluderar även tjänster för framtagande av recipientprogram för myndigheter och industrier samt litteraturstudier inom toxikologi, marinekologi och ekotoxikologi. Länkar till ALS/Toxicons samt NIRAS hemsidor med information om respektive verksamhetsområde återfinns nedan.

Kontaktuppgifter till företaget Toxicon AB samt Toxicon Fastigheter AB är:

Rosenhällsvägen 29, 261 92 HÄRSLÖV
Tel: 0418-70700
Email: landskronaanalytical@alsglobal.com

Analystjänster för läkemedel och medical device (ALS/Toxicon)

Ekotoxikologiska tester och karakteriseringsuppdrag (ALS/Toxicon)

Marinekologiska undersökningar (NIRAS Sweden AB)

Miljögiftsundersökningar (NIRAS Sweden AB)

Utredningsarbeten, MKB och riskbedömningar (NIRAS Sweden AB)

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB