Toxicon AB

Swedish English
Slider Image

Toxicon AB är ett helägt dotterbolag till ALS Scandinavia med uppdragsverksamhet inom analytisk kemi, ekotoxikologi/toxikologi och marinekologi. Företaget, med kontor och laboratorier utanför Landskrona, erbjuder helhetslösningar för kunden.

Arbetet bedrivs i avdelningarna Toxicon Analytical och Toxicon Environment.

Nyheter
2018-11-26
Läs mer »
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB